Bộ chia HDMI 1 ra 4 DTECH DT7442
450.000 ₫

<p>Bộ Chia Cổng HDMI 1 ra 4 - MULTY HDMI 2.1 DTECH (DT-7144)</p>

Bộ chia HDMI 1 ra 2 DTECH DT7142
280.000 ₫

<p>MULTI HDMI 2-1 250MHZ DTECH (DT7142)</p> <p>- Chia tin hiệu HDMI từ 1 cpu ra 2 m&agrave;n h&igrave;nh<br /> - Đầu v&agrave;o &nbsp;01 cổng HDMI<br /> - Đầu ra 02 cổng HDMI&nbsp;<br /> - C&aacute;p HDMI 1.4V/ &nbsp;hỗ trợ PHIM 3D&nbsp;<br /> - Bộ Chia Cổng HDMI 1 ra 02&nbsp;<br /> - moldel: DTECH (DT-7006)&nbsp;<br /> - Hỗ trợ Full HD 1080P&nbsp;<br /> - Sử dụng nguồn cắm ngo&agrave;i DC5V</p>