Webcam Rapoo C200 HD 720p
420.000 ₫

<ul> <li>Tối ưu h&oacute;a để ph&aacute;t v&agrave; ghi lại</li> <li>Độ ph&acirc;n giải HD 720P</li> <li>Tự động điều chỉnh dưới &aacute;nh s&aacute;ng thấp</li> <li>Ghi lại &acirc;m thanh nổi từ dưới mọi g&oacute;c độ</li> </ul>

Webcam Logitech C925e FullHD
2.550.000 ₫

<p>Gọi video calling Up to 1080p at 30fps (up to 1920 x 1080 pixels)<br /> Hỗ trợ 720p<br /> Lấy n&eacute;t tự động<br /> Mic dual t&iacute;ch hợp<br /> Tự chỉnh s&aacute;ng</p>

Webcam Logitech HD Webcam C922
Hết hàng

<p>Full HD 1080p / 720p ở 60 khung h&igrave;nh / gi&acirc;y sắc n&eacute;t, video mượt m&agrave; với độ n&eacute;n H.264.<br /> Tự động điều chỉnh &aacute;nh s&aacute;ng yếu Ph&aacute;t trực tiếp video r&otilde; r&agrave;ng ngay cả trong &aacute;nh s&aacute;ng mờ.<br /> Ch&acirc;n m&aacute;y Ch&acirc;n m&aacute;y t&iacute;nh bảng c&oacute; thể điều chỉnh ho&agrave;n to&agrave;n với gi&aacute; đỡ xoay. K&eacute;o d&agrave;i đến 18,5cm.<br /> Loại ti&ecirc;u cự: lấy n&eacute;t tự động<br /> Phạm vi quan s&aacute;t: 78&deg;</p>

Webcam RAPOO C260 FullHD 1080P
550.000 ₫

<ul id="js-tskt-item"> <li>Góc nhìn 80 độ</li> <li>Độ phân giải FHD 1080P / HD 720P</li> <li>Hiệu chỉnh ánh sáng tự động</li> <li>Tích hợp Micro kép khử tiếng ồn</li> <li>Kết nối USB 2.0</li> </ul>

Box Chuyển SSD M2 Sata Sang Ổ Cứng Di Động SSK SHE-C320
270.000 ₫

<h1>Box Chuyển SSD M2 Sata Sang Ổ Cứng Di Động SSK SHE-C320 Chuẩn 3.0 Hỗ Trợ Đến 5Gbps - H&agrave;ng Nhập Khẩu</h1> <p>Box SSD rời d&agrave;nh cho ổ cứng M.2<br /> Ng&otilde; v&agrave;o: TypeC<br /> Ng&otilde; ra: USB 3.0<br /> Hỗ trợ tối đa l&ecirc;n đến: 5Gbps<br /> D&acirc;y c&aacute;p d&agrave;i: 60 cm<br /> Gắn v&ugrave;a c&aacute;c loại SSD: M.2 (SATA) 2242, 2260, 2280</p>

Webcam Logitech C615
1.550.000 ₫

<p>Ghi h&igrave;nh Full HD 1080<br /> Gọi điện thoại c&oacute; h&igrave;nh ảnh HD 720p<br /> Tự động lấy n&eacute;t<br /> Chỉ cần 1 c&uacute; click chuột c&oacute; thể ngay lập tức up h&igrave;nh ( Full HD 1080) của bạn l&ecirc;n facebook,Twitter, hoăc Youtube..<br /> Dễ d&agrave;ng bỏ v&agrave;o t&uacute;i laptop mang đi mang lại v&igrave; nhỏ v&agrave; mỏng.<br /> Thiết kế để c&oacute; thể sử dụng được với ch&acirc;n của m&aacute;y ảnh, dễ d&agrave;ng xoay được 360 độ.<br /> Chụp ảnh ở độ ph&acirc;n giải 8mega pixel ( với phần mềm logitech k&egrave;m theo)<br /> Nhiều hiệu ứng h&igrave;nh ảnh đi theo với phần mềm của logitech</p>

Webcam Logitech C270HD
550.000 ₫

<p>Gọi video HD : 1280x720 pixel<br /> Quay video : 1280x720 pixel<br /> Ảnh : 3 megapixel<br /> Kết nối : USB 2.0<br /> Micro : c&oacute;<br /> Hổ trợ HĐH : Window 7/ 8/ 10, Mac OS 10.10 trở l&ecirc;n</p>

Webcam thân cao 1080
Hết hàng

<p>Webcam c&oacute; độ ph&acirc;n giải cao h&igrave;nh ảnh sắc n&eacute;t</p> <p>Th&acirc;n cao dễ d&agrave;ng điều chỉnh vị tr&iacute;</p> <p>Hỗ trợ MIC</p>

Webcam VCAM 720
Hết hàng

<p>&nbsp;</p> <p>&bull; Webcam cho m&aacute;y t&iacute;nh</p> <p>&bull; Gọi điện với chất lượng HD - FullHD</p> <p>&bull; Micro t&iacute;ch hợp c&oacute; t&iacute;nh năng giảm tiếng ồn</p> <p>&bull; C&oacute; đ&egrave;n LED v&agrave; điều chỉnh &aacute;nh s&aacute;ng ph&ugrave; hợp</p> <p>&bull; Ảnh chụp mượt m&agrave; hơn, sắc n&eacute;t hơn, phong ph&uacute; hơn, r&otilde; r&agrave;ng hơn&nbsp;</p> <p>&bull; Hoạt động hầu hết tất cả c&aacute;c ứng dụng Gọi v&agrave; nhắn tin tức thời phổ biến hiện nay</p> <p>&bull; Tự nhận kh&ocirc;ng cần c&agrave;i đặt</p> <p>&bull; Hỗ trợ hầu hết c&aacute;c hệ điều h&agrave;nh windows</p>

Webcam Colorvis ND80
Hết hàng

<p>- Độ ph&acirc;n phải : 640 x 480&nbsp;<br /> - Giao tiếp : USB&nbsp;<br /> - T&iacute;nh năng Chat Voice&nbsp;<br /> - T&iacute;ch hợp micro&nbsp;<br /> - Độ ph&acirc;n giải 1.3M</p>