Phím cơ Newmen GM320
590.000 ₫

<p>B&agrave;n ph&iacute;m cơ, Plate kim loại, trục xanh mặc định, thiết kết full size 104 ph&iacute;m. Keycap Double-shot chống m&agrave;i m&ograve;n, bề mặt cho cảm gi&aacute;c tốt, thiết kế dạng treo dễ d&agrave;ng vệ sinh. Led hỗn hợp rực rỡ 20 hiệu ứng &aacute;nh s&aacute;ng c&agrave;i đặt sẵn. To&agrave;n bộ ph&iacute;m kh&ocirc;ng xung đột, dễ d&agrave;ng điều khiển tổ hợp ph&iacute;m trong game xử l&yacute; c&aacute;c kỹ năng tr&ograve; chơi phức tạp.&nbsp; Phản hồi ph&iacute;m tốt, sử dụng l&acirc;u kh&ocirc;ng thấy mỏi tay, đau c&aacute;ch tay. Giao diện d&acirc;y USB mạ v&agrave;ng, l&otilde;i 5 d&acirc;y chống nhiễu.&nbsp; Sản phẩm cho Game thủ nhập m&ocirc;n, hoặc giải tr&iacute; tại văn ph&ograve;ng.</p>

Bàn phím cơ Newmen GM610
1.050.000 ₫

<p>Một ch&uacute;t mới mẻ. B&agrave;n ph&iacute;m cơ Newmen GM610 bắt đầu với một h&igrave;nh dạng mới lạ v&agrave; độc đ&aacute;o c&ugrave;ng c&aacute;c ph&iacute;m bấm th&uacute; vị của n&oacute; thật bắt mắt. V&agrave; nhiều chi tiết đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, độ ch&iacute;nh x&aacute;c tuyệt đối, cả về ngoại h&igrave;nh v&agrave; chức năng đều đ&aacute;ng được khen ngợi.<br /> B&agrave;n ph&iacute;m chế độ k&eacute;p c&oacute; d&acirc;y v&agrave; Bluetooth 5.0, Ba loại trục b&agrave;n ph&iacute;m t&ugrave;y chọn: Đỏ, Xanh, N&acirc;u hỗ trợ thay thế n&oacute;ng dễ DIY t&ugrave;y chỉnh theo &yacute; th&iacute;ch. Kế nối đa giao thức c&ugrave;ng l&uacute;c với 4 thiết bị, chuyển đổi sử dụng dễ d&agrave;ng: 3 thiết bị kh&ocirc;ng d&acirc;y + 1 thiết bị c&oacute; d&acirc;y.<br /> Keycap Double-shot xuy&ecirc;n Led (K&egrave;m theo bộ Keycap kh&aacute;c mầu, 12 chế độ Mod keycap )</p> <p>Hiệu ứng đ&egrave;n nền RGB to&agrave;n ph&iacute;m, c&agrave;i đặt sẵ 18 hiệu ứng Led&nbsp; t&ugrave;y chỉnh theo sở th&iacute;ch, mới mẻ mỗi ng&agrave;y</p> <p>C&oacute; phần mềm t&ugrave;y chỉnh độc quyền k&egrave;m theo.</p>

Bàn phím cơ DareU EK145 Blue switch
600.000 ₫

<p><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">B&agrave;n ph&iacute;m cơ DareU EK145 Blue switch</span></span></span></span></span></span><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Sử dụng switch &quot;D&quot; độc quyền</span></span></span></span></span></span><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Tuổi thọ 50 triệu lần bấm</span></span></span></span></span></span><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">LED 7 m&agrave;u chia theo v&ugrave;ng</span></span></span></span></span></span></p>

Bosston MK919 - Bàn phím cơ chuyên game Blue Switch
Hết hàng

<h1>Bàn Phím Cơ Bosston MK919 Rainbow Blue Switch (Đen)</h1> <ul> <li>Cơ quang học &ndash; Full size 104 ph&iacute;m</li> <li>Kết nối USB 2.0</li> <li>Tuổi thọ 50 triệu lần nhấn</li> <li>Led Rainbow nhiều chế độ</li> <li>Khả năng chống nước tốt v&agrave; k&ecirc; tay chống mỏi</li> <li>Điều chỉnh Mutilmedia th&ocirc;ng qua tổ hợp ph&iacute;m FN + F1-F12</li> <li>Switch c&oacute; thể th&aacute;o rời v&agrave; thay thế</li> </ul>

Bosston MK918 - Bàn phím cơ chuyên game Blue Switch
Hết hàng

<ul> <li>Cơ quang học &ndash; Full size 104 ph&iacute;m</li> <li>Kết nối USB 2.0</li> <li>Tuổi thọ 50 triệu lần nhấn</li> <li>Led RGB nhiều chế độ</li> <li>&ndash; Khả năng chống nước tốt</li> <li>&ndash; Điều chỉnh Mutilmedia th&ocirc;ng qua tổ hợp ph&iacute;m FN + F1-F12</li> <li>&ndash; Switch c&oacute; thể th&aacute;o rời v&agrave; thay thế</li> </ul>

Bosston MK916 - Bàn phím cơ chuyên game Blue Switch
Hết hàng

<ul> <li>Cơ quang học &ndash; Full size 104 ph&iacute;m</li> <li>Kết nối USB 2.0</li> <li>50 triệu lần nhấn (sử dụng trục cơ c&ocirc;ng nghệ mới nhất ciyaxian)</li> <li>Led Rainbow nhiều chế độ</li> <li>Khả năng chống nước tốt</li> <li>Sử dụng bảng mạch điện 2 mặt, hiệu suất ổn định hơn, chất lượng tốt hơn</li> <li>Switch c&oacute; thể th&aacute;o rời v&agrave; thay thế</li> </ul>

Bosston MK912 - Bàn phím cơ chuyên game Blue Switch
Hết hàng

<p>&nbsp;&bull; M&atilde; H&agrave;ng : MK912<br /> &nbsp;&bull; H&atilde;ng sản xuất: Bosston<br /> &nbsp;&bull; M&agrave;u : Đen<br /> &nbsp;&bull; Cổng Giao tiếp USB 2.0&nbsp;<br /> &nbsp;&bull; Độ bền hơn 50 triệu lần bấm<br /> &nbsp;&bull; Ph&iacute;m c&oacute; khả năng chống nước tốt<br /> &nbsp;&bull; Th&acirc;n Ph&iacute;m l&agrave;m bằng hộp kim nh&ocirc;m cao cấp (Titanium) &nbsp;chống oxy ho&aacute;<br /> &nbsp;&bull; Sử dụng switch cơ quang học Blue<br /> &nbsp;&bull; Sử dụng trục cơ c&ocirc;ng nghệ mới nhất - hơn 50 triệu lần bấm<br /> &nbsp;&bull; C&oacute; LED tr&ecirc;n mỗi switch , LED nền v&agrave; LED chữ , c&oacute; 09 chế độ LED<br /> &nbsp;&bull; Ph&iacute;m dạng full size 104 ph&iacute;m<br /> &nbsp;&bull; Sử dụng bảng mạch điện 2 mặt, hiệu suất ổn định hơn, chất lượng tốt hơn<br /> &nbsp;&bull; Sử dụng ph&iacute;m tắt Fn+ INSERT để thay đổi chế độ LED<br /> &nbsp;&bull; Ph&iacute;m Full Anti-Ghosting<br /> &nbsp;&bull; T&iacute;nh năng đặc biệt l&agrave; Switch c&oacute; thể th&aacute;o rời v&agrave; thay thế&nbsp;</p>