Ổ Cứng HDD 1TB Seagate Sata3
900.000 ₫

<p>- Dung lượng: 1TB</p> <p>- Dung lượng Tốc độ: 7200rpm</p> <p>- K&iacute;ch thước v&agrave; Chuẩn kết nối: Sata3 - 3.5</p> <p>- Cache: 64MB Cache</p>

Ổ cứng HDD Seagate Skyhawk 1TB 3.5" SATA 3
950.000 ₫

<p><strong>- Ổ cứng chuy&ecirc;n dụng cho camera</strong></p> <p>- Dung lượng: 1TB<br /> - K&iacute;ch thước: 3.5&quot;<br /> - Kết nối: SATA 3<br /> - Tốc độ v&ograve;ng quay: 5900RPM</p>