Nguồn Jetek Y500T
Hết hàng

<ul> <li>Công suất: 230W</li> <li>Fan: 12cm</li> <li>Nguồn: 180Vac ~ 240VAC</li> <li>Bảo hành: 12 tháng</li> <li>Tình trạng: Mới 100%</li> </ul>

Nguồn Xigmatek X-POWER III 450
550.000 ₫

<p>C&ocirc;ng suất : 400W</p> <p>Quạt hệ thống : 12cm</p> <p>Fan * 1</p> <p>Hiệu suất 85%</p> <p>Tuổi thọ 100,000 giờ</p>

Nguồn Jetek S600T PLUS 250W - Fan 12
Hết hàng

<p>24PIN x1, 4PIN CPU x1, SATA x3, IDE x1<br /> Hiệu suất >72%, 220VAC/3A/50Hz<br /> Công suất thực 250W<br /> Chạy được cấu hình I5 trở xuống + VGA không có chân nguồn Phụ</p>

Nguồn Gigabyte P650B 80 PLUS bronze
1.320.000 ₫

<ul id="js-tskt-item"> <li>Chứng nhận 80 PLUS bronze: hiệu suất l&ecirc;n tới 89%</li> <li>Tụ điện nhật bản 100%</li> <li>Quạt trục thủy lực 120mm (HYB)</li> <li>Single +12V rail</li> <li>Ti&ecirc;u chuẩn ErP LOT6 2013 (&lt;0,5W ở chế độ chờ)</li> <li>Ti&ecirc;u chuẩn an to&agrave;n OPP / UVP / OVP / SCP / OCP</li> </ul>

Nguồn GIGABYTE P450B - 450W - 80 Plus Bronze
Hết hàng

<p>Nguồn m&aacute;y t&iacute;nh GIGABYTE GP-P450B - 450W - 80 Plus Bronze</p> <p>C&ocirc;ng suất: 450W<br /> Chuẩn hiệu suất: 80 Plus Bronze<br /> Quạt: 1 x 120 mm</p>

Nguồn Jetek G350W - 350W
Hết hàng

<ul> <li>C&ocirc;ng su&acirc;́t t&ocirc;́i đa: 350W</li> <li>C&aacute;p rời: kh&ocirc;ng h&ocirc;̃ trợ</li> <li>Chuẩn k&iacute;ch thước: ATX</li> <li>S&ocirc;́ c&ocirc;̉ng cắm: 1 x 24-pin Main, 1 x (4+4pin)EPS, 1 x 6-2pin PCIE, 3 x SATA, 1 x ATA</li> <li>Quạt làm mát: 1 x 120 mm</li> <li>Ngu&ocirc;̀n đ&acirc;̀u vào: 230VAC/ 4A/ 50-60Hz</li> </ul>

Nguồn Jetek J300 300W
450.000 ₫

<h2>Nguồn m&aacute;y vi t&iacute;nh Jetek J300 300W &ndash; (20+4) Pin +12VCPU/1*ATA 3*SATA</h2> <table style="margin:0px; padding:0px; font-family:Lato, sans-serif; background-color:#ffffff; border-collapse:collapse; border-image:initial; border-style:initial; border-width:1px; height:500px; width:1250px; border:undefined"> <tbody style="margin:0px; padding:0px"> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">Model</span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px">J300</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">C&ocirc;ng suất</span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><strong style="margin:0px; padding:0px; user-select:text !important"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">300W</span></span></strong></span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">Loại</span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px">Jetek J300</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">PFC</span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">-</span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">Số cổng cắm</span></span></span></span></span></p> </td> <td><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="background-color:#ffffff">1 x 24-pin Main, 1 x 4-pin (4) EPS</span></span></td> </tr> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">Loại quạt</span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px">1 x 120 mm</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">Power good signal</span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">-</span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">Nguồn đầu v&agrave;o</span></span></span></span></span></p> </td> <td><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="background-color:#ffffff">230VAC</span></span></td> </tr> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">MTBF</span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px">Active</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">Kết nối</span></span></span></span></span></p> </td> <td><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="background-color:#ffffff">(20+4) Pin +12VCPU/1*ATA 3*SATA</span></span></td> </tr> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">Chuẩn K&iacute;ch thước</span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px">ATX</span></span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table>

Nguồn Cooler Master Elite 350W
Giá: Liên hệ

<p><strong>Quạt 120 mm y&ecirc;n tĩnh v&agrave; hoạt động bền bỉ</strong></p> <p>Quạt 120 mm đem lại kh&ocirc;ng gian l&agrave;m việc y&ecirc;n tĩnh, với độ ồn thấp khi hoạt động ở mức 50% tải</p> <p><b>Khe tho&aacute;t nhiệt tối ưu luồng&nbsp;khi v&agrave;o ra</b></p> <p>Thiết kế dạng lưới ổ ong đem lại hiệu quả giải nhiệt tốt.</p> <p>C&aacute;c th&agrave;nh phần hiệu suất cao để cải thiện độ tin cậy</p> <p>Thiết kế th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường để đ&aacute;p ứng c&aacute;c y&ecirc;u cầu của Ng&ocirc;i sao năng lượng v&agrave; Thi&ecirc;n thần xanh</p> <p>Thiết kế đa bảo vệ (OVP / OCP / OPP / SCP)</p> <p>Hỗ trợ đầu ra k&eacute;p + 12V1 v&agrave; + 12V2 để sử dụng năng lượng cao</p> <p>Một đầu nối CPU 4 + 4 pin + 12V cho CPU cao cấp</p> <p>Thiết kế t&iacute;ch hợp bộ lọc tiếng ồn EMI</p> <p>Hiệu suất tr&ecirc;n 70% khi tải điển h&igrave;nh</p> <p>Tu&acirc;n thủ ti&ecirc;u chuẩn Intel ATX 12V V2.3 mới nhất</p>

Nguồn ACBel iPower 80Plus Bronze 500W
820.000 ₫

<p>Nguồn ACBel iPower 80Plus Bronze 500W</p> <p>C&ocirc;ng suất: 500W<br /> Chuẩn hiệu suất: 80 Plus Bronze<br /> Quạt: 1 x 120 mm</p>

Bộ nguồn Acbel HK-450
500.000 ₫

<p><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff"><a href="http://vitinhkinhluan.com/products/bo-nguon-acbel-hk-450">ACBEL HK 450&nbsp;</a>- C&ocirc;ng suất 450W - hiệu suất 75%</span></span></span></span></span></span><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">- Hệ thống c&aacute;p: 20+4 pin (Mainboard), 4 pin(CPU) x1, 4+2 pin (VGA), SATA*3/ ATA*3/ FDD*1</span></span></span></span></span></span><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">- Chế độ bảo vệ: Qu&aacute; c&ocirc;ng suất, qu&aacute; d&ograve;ng, chạm tải v&agrave; c&aacute;c chức năng an to&agrave;n kh&aacute;c</span></span></span></span></span></span><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">- Thiết kế: Fan: 120mm, Vỏ dập lưới tổ ong để tăng diện t&iacute;ch tiếp x&uacute;c kh&ocirc;ng kh&iacute;, sản phẩm đạt ti&ecirc;u chuẩn RoHS - ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng ch&igrave;</span></span></span></span></span></span><span class="item hide d-block" style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:none"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">- C&ocirc;ng nghệ: Passive PFC, Intelligent fan - điều khiển quạt th&ocirc;ng minh gi&uacute;p tăng hiệu quả tản nhiệt v&agrave; giảm độ ồn</span></span></span></span></span></span></p>

Bộ nguồn Acbel HK-400 .
Giá: Liên hệ

<p>Nguồn m&aacute;y t&iacute;nh Acbel HK+400 .</p> <p>H&atilde;ng sản xuất : Acbel. C&ocirc;ng suất : 400W.</p> <p>Hệ thống c&aacute;p: 20+4 pin (Mainboard), 4 pin(CPU) x1, SATA*3/ ATA*3/ FDD*1</p> <p>Chế độ bảo vệ: Qu&aacute; c&ocirc;ng suất, qu&aacute; d&ograve;ng, chạm tải v&agrave; c&aacute;c chức năng an to&agrave;n kh&aacute;c</p> <p>Thiết kế: Fan: 120mm, Vỏ dập lưới tổ ong để tăng diện t&iacute;ch tiếp x&uacute;c kh&ocirc;ng kh&iacute;, sản phẩm đạt ti&ecirc;u chuẩn RoHS - ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng ch&igrave;</p> <p>C&ocirc;ng nghệ: Intelligent fan - điều khiển quạt th&ocirc;ng minh gi&uacute;p tăng hiệu quả tản nhiệt v&agrave; giảm độ ồn</p> <p>Nguồn/ Power Acbel HK + 400W</p>