Nguồn Jetek Y500T
Hết hàng

<ul> <li>Công suất: 230W</li> <li>Fan: 12cm</li> <li>Nguồn: 180Vac ~ 240VAC</li> <li>Bảo hành: 12 tháng</li> <li>Tình trạng: Mới 100%</li> </ul>

Nguồn Jetek S600T PLUS 250W - Fan 12
Hết hàng

<p>24PIN x1, 4PIN CPU x1, SATA x3, IDE x1<br /> Hiệu suất >72%, 220VAC/3A/50Hz<br /> Công suất thực 250W<br /> Chạy được cấu hình I5 trở xuống + VGA không có chân nguồn Phụ</p>

Nguồn Jetek J600 600W
780.000 ₫

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>Thương hiệu</td> <td>JETEK</td> </tr> <tr> <td>T&ecirc;n sản phẩm</td> <td>Bộ nguồn m&aacute;y t&iacute;nh Jetek J600</td> </tr> <tr> <td>Chủng loại</td> <td>Nguồn m&aacute;y t&iacute;nh</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Chi tiết</td> </tr> <tr> <td>Điện &aacute;p đầu v&agrave;o</td> <td>230VAC /6A/50-60hz @Hiệu suất &gt;80%</td> </tr> <tr> <td>C&ocirc;ng suất tối đa</td> <td>600W</td> </tr> <tr> <td>Quạt</td> <td>120mm</td> </tr> <tr> <td>Ti&ecirc;u chuẩn</td> <td>Trang bị mạch PPFC (Hệ số c&ocirc;ng suất 0.75 ~ 0.85)</td> </tr> <tr> <td>K&iacute;ch thước (CxRxD)</td> <td>86 x 150 x 140mm</td> </tr> <tr> <td>Chiều d&agrave;i nguồn tối đa</td> <td>150mm</td> </tr> <tr> <td>Khối lượng</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Số lượng cable kết nối</td> <td><br /> 1 x ATX 24-PIN (20+4)&nbsp; (MB)<br /> 1 x EPS/ATX12V (4+4P)x2 đầu (CPU)<br /> 4 x SATA<br /> 1x VGA (6+2P)x2 Đầu (VGA)<br /> 2 x PERIPHERAL (4-PIN)&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Loại d&acirc;y cắm</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="2">T&iacute;nh năng nổi bật</td> </tr> <tr> <td>T&iacute;nh năng nổi bật</td> <td>Full Box<br /> - Thiết kế d&acirc;y bọc lưới c&aacute;p bẹ đen tặng thẩm mĩ v&agrave; chất lượng điện &aacute;p ra tốt hơn<br /> - T&iacute;ch hợp mạch PPFC tạo d&ograve;ng điện ổn định đồng pha kh&ocirc;ng đổi khi qua PSU, kh&ocirc;ng g&acirc;y nhiễu ngược d&ograve;ng điện &aacute;p về. Đảm bảo cho bộ nguồn hoạt động bền bỉ<br /> - Sử dụng linh kiện tốt n&ecirc;n hiệu suất cao tr&ecirc;n 80% ở mức tải 50%<br /> - Cuộn cảm phẳng EMI gi&uacute;p lọc nhiễu điện &aacute;p tốt<br /> - C&aacute;c chế độ bảo vệ : Thấp &aacute;p, Qu&aacute; &aacute;p, qu&aacute; tải, ngắn mạch ( UVP,OPP,OVP, SCP)<br /> - Ph&ugrave; hợp với c&aacute;c cấu h&igrave;nh m&aacute;y Game cấp cao - hi-end</td> </tr> </tbody> </table>

Nguồn Jetek G350W - 350W
Hết hàng

<ul> <li>C&ocirc;ng su&acirc;́t t&ocirc;́i đa: 350W</li> <li>C&aacute;p rời: kh&ocirc;ng h&ocirc;̃ trợ</li> <li>Chuẩn k&iacute;ch thước: ATX</li> <li>S&ocirc;́ c&ocirc;̉ng cắm: 1 x 24-pin Main, 1 x (4+4pin)EPS, 1 x 6-2pin PCIE, 3 x SATA, 1 x ATA</li> <li>Quạt làm mát: 1 x 120 mm</li> <li>Ngu&ocirc;̀n đ&acirc;̀u vào: 230VAC/ 4A/ 50-60Hz</li> </ul>

Nguồn Jetek J300 300W
450.000 ₫

<h2>Nguồn m&aacute;y vi t&iacute;nh Jetek J300 300W &ndash; (20+4) Pin +12VCPU/1*ATA 3*SATA</h2> <table style="margin:0px; padding:0px; font-family:Lato, sans-serif; background-color:#ffffff; border-collapse:collapse; border-image:initial; border-style:initial; border-width:1px; height:500px; width:1250px; border:undefined"> <tbody style="margin:0px; padding:0px"> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">Model</span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px">J300</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">C&ocirc;ng suất</span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><strong style="margin:0px; padding:0px; user-select:text !important"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">300W</span></span></strong></span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">Loại</span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px">Jetek J300</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">PFC</span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">-</span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">Số cổng cắm</span></span></span></span></span></p> </td> <td><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="background-color:#ffffff">1 x 24-pin Main, 1 x 4-pin (4) EPS</span></span></td> </tr> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">Loại quạt</span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px">1 x 120 mm</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">Power good signal</span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">-</span></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">Nguồn đầu v&agrave;o</span></span></span></span></span></p> </td> <td><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="background-color:#ffffff">230VAC</span></span></td> </tr> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">MTBF</span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px">Active</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">Kết nối</span></span></span></span></span></p> </td> <td><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="background-color:#ffffff">(20+4) Pin +12VCPU/1*ATA 3*SATA</span></span></td> </tr> <tr style="margin:0px; padding:0px"> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px"><span style="margin:0px; padding:0px; font-family:arial, helvetica, sans-serif">Chuẩn K&iacute;ch thước</span></span></span></span></span></p> </td> <td> <p style="margin:0px; padding:0px"><span style="user-select:text !important"><span style="line-height:1.3"><span style="background-color:#ffffff"><span style="font-size:14px; margin:0px; padding:0px">ATX</span></span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table>