Nguồn Cooler Master Elite 350W
Giá: Liên hệ

<p><strong>Quạt 120 mm y&ecirc;n tĩnh v&agrave; hoạt động bền bỉ</strong></p> <p>Quạt 120 mm đem lại kh&ocirc;ng gian l&agrave;m việc y&ecirc;n tĩnh, với độ ồn thấp khi hoạt động ở mức 50% tải</p> <p><b>Khe tho&aacute;t nhiệt tối ưu luồng&nbsp;khi v&agrave;o ra</b></p> <p>Thiết kế dạng lưới ổ ong đem lại hiệu quả giải nhiệt tốt.</p> <p>C&aacute;c th&agrave;nh phần hiệu suất cao để cải thiện độ tin cậy</p> <p>Thiết kế th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường để đ&aacute;p ứng c&aacute;c y&ecirc;u cầu của Ng&ocirc;i sao năng lượng v&agrave; Thi&ecirc;n thần xanh</p> <p>Thiết kế đa bảo vệ (OVP / OCP / OPP / SCP)</p> <p>Hỗ trợ đầu ra k&eacute;p + 12V1 v&agrave; + 12V2 để sử dụng năng lượng cao</p> <p>Một đầu nối CPU 4 + 4 pin + 12V cho CPU cao cấp</p> <p>Thiết kế t&iacute;ch hợp bộ lọc tiếng ồn EMI</p> <p>Hiệu suất tr&ecirc;n 70% khi tải điển h&igrave;nh</p> <p>Tu&acirc;n thủ ti&ecirc;u chuẩn Intel ATX 12V V2.3 mới nhất</p>