Nguồn ACBel iPower 80Plus Bronze 500W
820.000 ₫

<p>Nguồn ACBel iPower 80Plus Bronze 500W</p> <p>C&ocirc;ng suất: 500W<br /> Chuẩn hiệu suất: 80 Plus Bronze<br /> Quạt: 1 x 120 mm</p>

Bộ nguồn Acbel HK-450
500.000 ₫

<p><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff"><a href="http://vitinhkinhluan.com/products/bo-nguon-acbel-hk-450">ACBEL HK 450&nbsp;</a>- C&ocirc;ng suất 450W - hiệu suất 75%</span></span></span></span></span></span><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">- Hệ thống c&aacute;p: 20+4 pin (Mainboard), 4 pin(CPU) x1, 4+2 pin (VGA), SATA*3/ ATA*3/ FDD*1</span></span></span></span></span></span><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">- Chế độ bảo vệ: Qu&aacute; c&ocirc;ng suất, qu&aacute; d&ograve;ng, chạm tải v&agrave; c&aacute;c chức năng an to&agrave;n kh&aacute;c</span></span></span></span></span></span><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">- Thiết kế: Fan: 120mm, Vỏ dập lưới tổ ong để tăng diện t&iacute;ch tiếp x&uacute;c kh&ocirc;ng kh&iacute;, sản phẩm đạt ti&ecirc;u chuẩn RoHS - ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng ch&igrave;</span></span></span></span></span></span><span class="item hide d-block" style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:none"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">- C&ocirc;ng nghệ: Passive PFC, Intelligent fan - điều khiển quạt th&ocirc;ng minh gi&uacute;p tăng hiệu quả tản nhiệt v&agrave; giảm độ ồn</span></span></span></span></span></span></p>

Bộ nguồn Acbel HK-400 .
Giá: Liên hệ

<p>Nguồn m&aacute;y t&iacute;nh Acbel HK+400 .</p> <p>H&atilde;ng sản xuất : Acbel. C&ocirc;ng suất : 400W.</p> <p>Hệ thống c&aacute;p: 20+4 pin (Mainboard), 4 pin(CPU) x1, SATA*3/ ATA*3/ FDD*1</p> <p>Chế độ bảo vệ: Qu&aacute; c&ocirc;ng suất, qu&aacute; d&ograve;ng, chạm tải v&agrave; c&aacute;c chức năng an to&agrave;n kh&aacute;c</p> <p>Thiết kế: Fan: 120mm, Vỏ dập lưới tổ ong để tăng diện t&iacute;ch tiếp x&uacute;c kh&ocirc;ng kh&iacute;, sản phẩm đạt ti&ecirc;u chuẩn RoHS - ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng ch&igrave;</p> <p>C&ocirc;ng nghệ: Intelligent fan - điều khiển quạt th&ocirc;ng minh gi&uacute;p tăng hiệu quả tản nhiệt v&agrave; giảm độ ồn</p> <p>Nguồn/ Power Acbel HK + 400W</p>