Máy Scan brother ADS-1700DW
6.850.000 ₫

<p>Kiểu Scan M&aacute;y qu&eacute;t 2 mặt</p> <p>Qu&eacute;t trực tiếp đến USB v&agrave; thiết bị di động (Android v&agrave; iOS) v&agrave; c&aacute;c ứng dụng đ&aacute;m m&acirc;y</p> <p>Tốc độ scan 25 trang / ph&uacute;t</p> <p>Độ ph&acirc;n giải 600 x 600dpi</p> <p>M&agrave;n h&igrave;nh M&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng LCD</p> <p>Khay nạp giấy l&ecirc;n đến 20 tờ</p> <p>Kế nối mạng Wireless 802.11b / g / n</p> <p>Cổng kết nối Hi-Speed USB 3.0</p>

Máy Scan Epson V39
Hết hàng

<p>T&ecirc;n m&aacute;y Scan: Epson Perfection V39 ScannerM&aacute;y Scanner Epson V39<br /> Loại m&aacute;y Sacn: M&aacute;y Scan m&agrave;u<br /> Khổ giấy Scan: Tối đa A4<br /> Tốc độ Scan: Scan m&agrave;u 30 gi&acirc;y trang, trắng đen 25 gi&acirc;y trang A4<br /> Độ ph&acirc;n giải: &nbsp;4800 x 9600 dpi with Micro Step Drive&trade; technology, 48-bit internal / external&nbsp;<br /> Chuẩn kết nối: Hi-Speed USB 2.0 / 1.1<br /> Chức năng đặc biệt: 3 customizable buttons: Scan, Copy, PDF<br /> Hiệu suất l&agrave;m việc: Đang cập nhật<br /> Xuất xứ: Asia<br /> Bảo h&agrave;nh: Ch&iacute;nh h&atilde;ng 1 năm<br /> &nbsp;</p>

Máy Scan Canon Lide 400
2.450.000 ₫

<p>Loại m&aacute;y scan: Mặt k&iacute;nh phẳng</p> <p>Tốc độ scan: 8 gi&acirc;y/ trang</p> <p>Khổ giấy scan tối đa: A4</p> <p>Độ ph&acirc;n giải: 4800 x 4800 dpi</p> <p>Chuẩn kết nối: USB 2.0 Hi &ndash; Speed</p>