Máy in phun màu EPSON L805
6.400.000 ₫

<p><a href="http://vitinhkinhluan.com/products/may-in-phun-mau-epson-l805">M&aacute;y in phun m&agrave;u EPSON L805 </a>sử dụng 06 m&agrave;u mực cho ảnh sắc n&eacute;t v&agrave; bền hơn !</p> <p><strong>Ch&iacute;nh h&atilde;ng 100%</strong></p> <p><strong>Bảo h&agrave;nh: Th&acirc;n m&aacute;y 12 th&aacute;ng, đầu phun 2000 bản in</strong></p> <p><strong>Tải driver: Download</strong></p> <ul> <li>D&ugrave;ng mực Epson T6731 chất lượng, gi&uacute;p tăng tuổi thọ m&aacute;y</li> <li>Độ ph&acirc;n giải 5760 x 1440 dpi đem lại bản in r&otilde; r&agrave;ng</li> <li>Tốc độ in vượt trội 34 trang/ ph&uacute;t, tiết kiệm thời gian</li> <li>Khay giấy 120 tờ&nbsp;dạng đứng chuy&ecirc;n nghiệp tiện lợi</li> <li>In ấn dễ d&agrave;ng, nhanh ch&oacute;ng qua kết nối kh&ocirc;ng d&acirc;y Wifi</li> <li>M&aacute;y in c&oacute; khả năng in trực tiếp l&ecirc;n mặt b&igrave;a đĩa CD hay DVD</li> </ul>

Máy in phun màu EPSON L3110
Hết hàng

<ul> <li>- Chức năng: Print/ Copy/ Scan</li> <li>- Khổ giấy: A4/A5</li> <li>- In đảo mặt: Kh&ocirc;ng</li> <li>- Cổng giao tiếp: USB</li> <li>- Dùng mực: Epson C13T00V100 - Black/ C13T00V200 - Cyan/ C13T00V300 - Magenta/ C13T00V400 - Yellow</li> </ul>

Máy in phun màu EPSON L1110
3.350.000 ₫

<p><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Loại m&aacute;y in : M&aacute;y in m&agrave;u</span></span></span></span></span></span><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Khổ giấy tối đa : A4</span></span></span></span></span></span><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Độ ph&acirc;n giải : 5760x1440 dpi.</span></span></span></span></span></span><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Kết nối: USB</span></span></span></span></span></span><span class="item hide d-block" style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:none"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Tốc độ in chuẩn : 10 trang trắng đen /ph&uacute;t</span></span></span></span></span></span><span class="item hide d-block" style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:none"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Tốc độ in m&agrave;u: 5 trang m&agrave;u /ph&uacute;t.</span></span></span></span></span></span></p>