Switch TP-Link TL-SG1005D 5Port 1000Mbps
300.000 ₫

<h1>Switch Để Bàn 5-Cổng Gigabit</h1> <ul> <li>5 cổng RJ45 Gigabit tính năng tự động đàm phán, hỗ trợ Auto MDI/MDIX</li> <li>Công nghệ Green Ethernet tiết kiệm điện</li> <li>Kiểm soát lưu lượng chuẩn IEEE 802.3x cung cấp sự truyền dữ liệu đáng tin cậy</li> <li>Vỏ nhựa, thiết kế để bàn hay gắn tường</li> <li>Cắm và xài, không đòi hỏi phải cấu hình</li> </ul>

Switch TP-Link 5Port 100Mbps TL-SF1005D
125.000 ₫

<h1>Bộ Chia T&iacute;n Hiệu Để B&agrave;n 5 cổng 10/100Mbps</h1> <ul> <li>5 cổng RJ45 tự động tương th&iacute;ch tốc độ 10/100Mbps (Auto-Negotiation) v&agrave; hỗ trợ chuyển đổi MDI/MDIX.</li> <li>C&ocirc;ng nghệ Ethernet xanh gi&uacute;p tiết kiệm điện năng ti&ecirc;u thụ.</li> <li>Kiểm so&aacute;t lưu lượng IEEE 802.3x mang lại khả năng truyền&nbsp;tải dữ liệu đ&aacute;ng tin cậy.</li> <li>Thiết kế để b&agrave;n với vỏ nhựa nhỏ gọn.</li> <li>Kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu cấu h&igrave;nh, chỉ cần cắm v&agrave; v&agrave; sử dụng. !</li> </ul>

Switch TP-Link 24Port 1000Mbps TL-SG1024D
1.600.000 ₫

<ul> <li>24 cổng 10/100/1000Mbps</li> <li>C&ocirc;ng nghệ năng lượng hiệu quả s&aacute;ng tạo tiết kiệm năng lượng l&ecirc;n đến 40%</li> <li>Hỗ trợ tự học địa chỉ MAC, tự động MDI/MDIX v&agrave; đ&agrave;m ph&aacute;n tự động</li> <li>Thiết kế cắm v&agrave;o v&agrave; sử dụng</li> </ul>

MERCUSYS MS108 - 8-Port 10/100Mbps Desktop Switch
Giá: Liên hệ

<p>- Switch Mercusys MS108 l&agrave; một bộ chia t&iacute;n hiệu Ethernet tốc độ cao d&agrave;nh cho SOHO (Văn ph&ograve;ng nhỏ/Văn ph&ograve;ng nh&agrave;) hoặc một nh&oacute;m người d&ugrave;ng.&nbsp;</p> <p>- 8 cổng RJ45 10/100Mbps.</p> <p>- Hỗ trợ tự động MDI/MDIX.</p> <p>- Mở rộng mạng d&acirc;y dễ d&agrave;ng.</p> <p>- Thiết kế nhỏ gọn gi&uacute;p sắp xếp linh hoạt.</p> <p>- Cắm v&agrave;o v&agrave; c&agrave;i đặt, kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu cấu h&igrave;nh.</p> <p>- Chất liệu: Vỏ nhựa.</p>

Card mạng TPLink 3468
175.000 ₫

<ul> <li>Bộ chuyển đổi PCIe tốc độ 10/100/1000Mbps</li> <li>Giao diện PCIe chuẩn 32 bit, tiết kiệm kh&ocirc;ng gian</li> <li>Mở m&aacute;y từ xa, thuận tiện để quản l&yacute; LAN rộng khắp hơn</li> </ul>

APTEK SG1080 - Switch mạng 1000Mpbs
520.000 ₫

<p><strong>Switch Gigabit unmanaged hiệu năng cao cho việc triển khai internet, camera IP tại doanh nghiệp, văn ph&ograve;ng,&nbsp;gia đ&igrave;nh.</strong></p> <ul> <li> <p>8 cổng Gigabit 10/100/1000Mbps RJ45.</p> </li> <li> <p>T&iacute;nh năng tự động nhận biết c&aacute;p thẳng, c&aacute;p ch&eacute;o&nbsp;Auto MDI/MDIX.</p> </li> <li> <p>Tương th&iacute;ch với đa dạng c&aacute;c chuẩn Ethernet: 802.3, 802.3u, 802.3ab.</p> </li> <li> <p>Kiểm so&aacute;t lưu lượng chuẩn IEEE 802.3x Flow Control for Full Duplex and back-pressure for half Duplex.</p> </li> <li> <p>Hỗ trợ chuẩn 802.1x channel control protocol.</p> </li> <li> <p>Sử dụng đơn giản, chỉ cần cấm v&agrave;o sử dụng.</p> </li> <li> <p>Tiết kiệm điện v&agrave; th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường.</p> </li> <li> <p>Bandwidth: 16Gbs.</p> </li> <li> <p>MAC address: 8K.</p> </li> <li> <p>Khả năng chống s&eacute;t đến 4Kv.</p> </li> <li>LED hiển thị t&igrave;nh trạng&nbsp;mỗi port LAN</li> </ul>

APTEK AP110-20 - Converter quang
Giá: Liên hệ

<p><strong><a href="http://vitinhkinhluan.com/products/aptek-ap110-20-converter-quang">Chuyển đổi quang điện Media Converter APTEK AP110-20</a></strong></p> <p>TRONG HỘP VAO GỒM: 01 ADAPTER + 01 HỘP CHUYỂN, S&Aacute;CH HDSD</p> <p>Tốc độ truyền dữ liệu: 1Gbps.</p> <p>Loại t&iacute;n hiệu: Single-Mode.</p> <p>Bước s&oacute;ng ph&aacute;t Tx: 1310nm.</p> <p>Bước s&oacute;ng thu Rx: 1310nm.</p> <p>Khoảng c&aacute;ch truyền dữ liệu: 20km.</p>