Box Chuyển SSD M2 Sata Sang Ổ Cứng Di Động SSK SHE-C320
270.000 ₫

<h1>Box Chuyển SSD M2 Sata Sang Ổ Cứng Di Động SSK SHE-C320 Chuẩn 3.0 Hỗ Trợ Đến 5Gbps - H&agrave;ng Nhập Khẩu</h1> <p>Box SSD rời d&agrave;nh cho ổ cứng M.2<br /> Ng&otilde; v&agrave;o: TypeC<br /> Ng&otilde; ra: USB 3.0<br /> Hỗ trợ tối đa l&ecirc;n đến: 5Gbps<br /> D&acirc;y c&aacute;p d&agrave;i: 60 cm<br /> Gắn v&ugrave;a c&aacute;c loại SSD: M.2 (SATA) 2242, 2260, 2280</p>