TP-Link TL-WR840N - Router Wi-Fi Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps
255.000 ₫

<ul> <li align="left">Tốc độ Wi-Fi chuẩn N l&ecirc;n đến 300Mbps, rất thuận lợi để sử dụng cho c&aacute;c ứng dụng đ&ograve;i hỏi độ nhạy băng th&ocirc;ng&nbsp;v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng việc cơ bản</li> <li align="left">Hỗ trợ chế độ Điểm Truy Cập (Access Point) để tạo ra một Wi-Fi điểm truy cập mới</li> <li align="left">Hỗ trợ chế độ Mở Rộng S&oacute;ng để tăng cường v&ugrave;ng phủ hiện c&oacute; trong ph&ograve;ng bạn</li> <li align="left">Quyền kiểm so&aacute;t của phụ huynh quản l&yacute; thời gian v&agrave; phương thức c&aacute;c thiết bị c&oacute; thể truy cập v&agrave;o internet</li> <li align="left">Hỗ trợ IPTV, IGMP Proxy/Snooping, Bridge v&agrave; Tag VLAN để tối ưu h&oacute;a luồng IPTV</li> <li align="left">tương th&iacute;ch với IPv6 (Internet Protocol version 6)</li> <li align="left">Mạng kh&aacute;ch cung cấp mạng ri&ecirc;ng biệt d&agrave;nh cho kh&aacute;ch nhằm bảo mật mạng gia đ&igrave;nh</li> </ul>

TP-Link TL-WR841N - Router Wi-Fi Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps
285.000 ₫

<ul> <li align="left">Hiệu suất: Tốc độ Wi-Fi chuẩn N l&ecirc;n đến 300Mbps, rất thuận lợi để sử dụng cho c&aacute;c ứng dụng ti&ecirc;u thụ băng th&ocirc;ng lớn như xem video HD trực tuyến.</li> <li align="left">Mạng kh&aacute;ch: cung cấp quyền truy cập ri&ecirc;ng biệt cho kh&aacute;ch trong khi vẫn đảm bảo mạng gia đ&igrave;nh.</li> <li align="left">IPv6: tương th&iacute;ch với IPv6 (Internet Protocol version 6).</li> <li align="left">N&uacute;t WPS: m&atilde; h&oacute;a bảo mật kh&ocirc;ng d&acirc;y dễ d&agrave;ng bằng c&aacute;ch nhấn n&uacute;t WPS.</li> <li align="left">IPTV: hỗ trợ IGMP Proxy/Snooping, Cầu nối v&agrave; Tag VLAN để tối ưu h&oacute;a luồng IPTV.</li> <li align="left">Kiểm so&aacute;t băng th&ocirc;ng: g&aacute;n thiết bị ưa th&iacute;ch của bạn với nhiều băng th&ocirc;ng hơn.</li> <li align="left">Quyền kiểm so&aacute;t của phụ huynh: quản l&yacute; thời gian v&agrave; c&aacute;ch thức c&aacute;c thiết bị được kết nối c&oacute; thể truy cập internet. !</li> </ul>

Totolink N9 V2 - Thiết bị phát Wi-Fi ốp trần chuẩn N 300Mbps
Hết hàng

<ul> <li>Tương th&iacute;ch chuẩn IEEE 802.11 b/g/n</li> <li>1 cổng PoE chuẩn IEEE 802.3af tốc độ 100Mbps</li> <li>Hỗ trợ 32 kết nối đồng thời</li> <li>Hỗ trợ quản l&yacute; tập trung hoặc quản l&yacute; cục bộ</li> <li>Cung cấp chuẩn bảo mật 64/128-bit WEB, WPA v&agrave; WPA2</li> <li>Hỗ trợ Multiple SSIDs v&agrave; Wireless Scheduler</li> </ul>

TOTOLINK A830R - Router Wi-Fi băng tần kép AC1200
Hết hàng

<ul> <li>Tương th&iacute;ch chuẩn Wi-Fi ti&ecirc;n tiến IEEE 802.11a/b/g/n/ac</li> <li>Thiết kế để b&agrave;n lịch l&atilde;m, trang nh&atilde;, kh&ocirc;ng l&agrave;m vướng v&iacute;u kh&ocirc;ng gian của bạn</li> <li>Băng tần k&eacute;p chuẩn AC1200 với 300Mbps tần số 2.4G v&agrave; 867Mbps tần số 5G</li> <li>Ăng-ten ngầm c&ocirc;ng suất cao đảm bảo hiệu năng của thiết bị</li> <li>Multiple SSID cho ph&eacute;p tạo &amp; quản l&yacute; mạng Wi-Fi truy cập an to&agrave;n cho kh&aacute;ch h&agrave;ng c&ugrave;ng chia sẻ mạng văn ph&ograve;ng c&ocirc;ng ty</li> <li>Hỗ trợ DHCP/ Static IP/ PPPoE/ PPTP/ L2TP</li> <li>Chuẩn bảo mật ti&ecirc;n tiến 64/128bit WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2 (TKIP+AES)</li> <li>Hỗ trợ IPTV &amp; IPv6</li> <li>Giao diện người d&ugrave;ng Phone UI c&ugrave;ng với t&ecirc;n miền truy cập itotolink.net &ndash; việc c&agrave;i đặt chưa bao giờ dễ d&agrave;ng đến thế</li> </ul>

Tenda N301 - Router WiFi chuẩn N tốc độ 300Mbps
230.000 ₫

<ul> <li>Tenda N301 l&agrave; Router WiFi thiết kế d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho gia đ&igrave;nh.</li> <li>Với giao diện dễ c&agrave;i đặt, bạn c&oacute; thể nhanh ch&oacute;ng thiết lập mạng WIFi của ri&ecirc;ng m&igrave;nh chỉ với v&agrave;i bước đơn giản</li> <li>Cung cấp WiFi chuẩn N tốc độ 300Mbps, Tenda N301 đảm bảo nhu cầu lướt web , xem phim.... mượt m&agrave;</li> <li>Tenda N301 hỗ trợ nhiều chế độ hoạt động như Router/AP/Repeater</li> </ul>

Tenda F6 - Router WiFi chuẩn N 300Mbps
280.000 ₫

<ul> <li>Tenda F6 được thiết kế cho nhu cầu sử dụng WiFi trong gia đ&igrave;nh</li> <li>Với 4 anten 5dBi , v&ugrave;ng phủ s&oacute;ng của F6 đảm bảo cho m&ocirc;i trường nh&agrave; v&agrave; căn hộ nhỏ / trung b&igrave;nh</li> <li>F6 c&ograve;n c&oacute; t&iacute;nh năng Repeater, mở rộng v&ugrave;ng phủ s&oacute;ng WiFi hiện c&oacute; một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng v&agrave; nhanh ch&oacute;ng</li> <li>Trang bị chip xử l&yacute; Qualcomm mạnh mẽ, F6 đảm bảo t&iacute;n hiệu WiFi lu&ocirc;n ổn định</li> <li>T&iacute;nh năng hẹn giờ WiFi gi&uacute;p bạn quản l&yacute; thời gian sử dụng, tận hưởng cuộc sống th&ocirc;ng minh tiện nghi hơn</li> </ul>

Tenda AC6 AC1200 - Router WiFi 2 băng tần
Hết hàng

<ul> <li>Tenda AC6 l&agrave; Router WiFi băng tần k&eacute;p chuẩn AC với tốc độ WiFi l&ecirc;n đến 1200Mbps</li> <li>T&iacute;ch hợp c&ocirc;ng nghệ Beamforming+ v&agrave; MU-MIMO, Tenda AC6 đảm bảo tốc độ v&agrave; t&iacute;n hiệu WiFi mạnh mẽ</li> <li>Với CPU tốc độ 1GHz , trang bị bộ khuyếch đại c&ocirc;ng suất v&agrave; 4 anten 5dBi, bạn sẽ được đảm bảo trải nghiệm chơi game v&agrave; stream video 4K một c&aacute;ch mượt m&agrave;</li> </ul>

Mercusys MW301R - Router phát wifi
180.000 ₫

<h1>Router Wi-Fi Chuẩn N Tốc độ 300Mbps</h1> <ul> <li>Tốc độ truyền tải Wi-Fi 300Mbps l&yacute; tưởng cho mọi c&ocirc;ng việc</li> <li>Hai ăng ten 5dBi cho v&ugrave;ng phủ rộng lớn</li> <li>Trang web quản l&yacute; với giao diện trực quan cho việc c&agrave;i đặt v&agrave; quản l&yacute; đơn giản v&agrave; dễ d&agrave;ng</li> </ul>

Mercusys MW330HP - Router phát wifi
350.000 ₫

<h1>Router Wi-Fi Chuẩn N C&ocirc;ng Suất Cao - Tốc Độ 300Mbps</h1> <ul> <li>Tốc độ Wi-Fi&nbsp;300Mbps - l&yacute; tưởng để truyền ph&aacute;t video nhanh, chơi game online&nbsp;v&agrave; tải tập tin</li> <li>N&uacute;t Turbo&nbsp;&ndash; tăng cường t&iacute;n hiệu Wi-Fi v&agrave; dễ d&agrave;ng mở rộng v&ugrave;ng phủ s&oacute;ng Wi-Fi</li> <li>Chip PA&nbsp;&ndash; cung cấp c&ocirc;ng suất truyền gấp 2 lần,&nbsp;đủ mạnh để xuy&ecirc;n qua tường v&agrave; c&aacute;c chướng ngại vật kh&aacute;c</li> <li>Ăng ten 7dBi độ lợi cao&nbsp;&ndash; tăng cường phạm vi v&agrave; v&ugrave;ng phủ s&oacute;ng Wi-Fi</li> <li>C&agrave;i đặt dễ d&agrave;ng&nbsp;&ndash; trang web trực quan hướng dẫn bạn qua quy tr&igrave;nh thiết lập trong v&agrave;i ph&uacute;t</li> </ul>

Mercusys MW325R - Bộ Phát Wifi (Router Wifi)
235.000 ₫

<ul> <li>V&ugrave;ng&nbsp;phủ s&oacute;ng tối đa&nbsp;&ndash; bốn ăng ten&nbsp;5dBi cung cấp độ phủ s&oacute;ng Wi-Fi l&ecirc;n tới&nbsp;500m<sup>2</sup></li> <li>Tăng cường t&iacute;n hiệu - ăng-ten thu&nbsp;cao l&agrave;m tăng đ&aacute;ng kể cường độ t&iacute;n hiệu Wi-Fi&nbsp;k&iacute;ch thước v&agrave; độ ổn định</li> <li>Tốc độ Wi-Fi 300Mbps&nbsp;- l&yacute; tưởng cho việc xem video&nbsp;HD, chơi game online, v&agrave; tải tập tin lớn</li> <li>C&agrave;i đặt dễ d&agrave;ng&nbsp;- trang web trực quan hướng dẫn bạn qu&aacute; tr&igrave;nh c&agrave;i đặt chỉ trong v&agrave;i ph&uacute;t</li> <li>*Phạm vi th&ocirc;ng số dựa tr&ecirc;n kết quả kiểm tra hiệu suất. Hiệu suất thực sẽ kh&aacute;c nhau t&ugrave;y theo ứng dụng v&agrave; điều kiện m&ocirc;i trường.</li> </ul>

MERCUSYS MW300UM - USB thu sóng wifi
145.000 ₫

<h1>Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Mini N300</h1> <ul> <li>Cung cấp kết nối&nbsp;Wi-Fi nhanh tốc độ&nbsp;300Mbps cho c&aacute;c thiết bị c&oacute; d&acirc;y</li> <li>L&yacute; tưởng cho việc chơi video HD, duyệt web v&agrave; giải tr&iacute; v&agrave; c&ocirc;ng việc</li> <li>Hỗ trợ&nbsp;Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bit)</li> </ul>

APTEK AC752P - Wi-Fi chuẩn AC băng tần kép, ốp trần
1.250.000 ₫

<p><strong>APTEK AC752P - Wi-Fi chuẩn AC băng tần k&eacute;p, ốp trần</strong></p> <ul> <li>1 cổng LAN Ethenet 10/100Mbps (hỗ trợ PoE), RJ-45.</li> <li>2 Anten&nbsp;hai băng tần 2.4GHz(tốc độ 300Mbps)&nbsp;v&agrave; 5HGHz(tốc độ 433Mbps), hỗ trợ tới 60 user (30 user mỗi băng tần).</li> <li>Với cổng cấp nguồn qua c&aacute;p PoE 802.3af việc triển khai lắp đặt sẽ đơn giản hơn.</li> <li>Fast Roaming cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng di chuyển m&agrave; kh&ocirc;ng lo mất kết nối wifi.</li> <li>Chuẩn wifi linh hoạt 802.11a/b/g/n/ac.</li> <li>Tạo tối đa 8 SSID(4 SSID mỗi băng tần). Hỗ trợ VLAN 802.1q(VLAN Tag).</li> <li>Giới hạn băng th&ocirc;ng cho User/SSID.</li> <li>C&ocirc;ng nghệ Band Steering gi&uacute;p chọn băng tần tối ưu cho client.</li> <li>Tối ưu h&oacute;a băng th&ocirc;ng với Airtime Fairness, cho ph&eacute;p giới hạn số client kết nối, băng th&ocirc;ng cho từng client.</li> <li>Cung cấp điều kiện truy cập, giới hạn kh&aacute;ch h&agrave;ng, lưu lượng truy cập, kiểm so&aacute;t thời gian kết nối, quản l&yacute; thiết bị,&hellip;</li> </ul>