Bộ lưu điện Santak 500VA
990.000 ₫

<p>– Công suất: 500VA / 300W<br /> – Nguồn vào: + Điện áp 220VAC (165 – 265VAC)<br /> – Tần số 50Hz (43 – 57Hz)<br /> – Kết nối lấy điện ngõ vào: Dây điện có phích cắm chuẩn NEMA<br /> – Nguồn ra: + Điện áp 220V +/- 10% (chế độ acquy)<br /> – Tần số 50Hz +/- 1Hz (chế độ acquy)<br /> – Lấy điện ngõ ra: 2 ổ chuẩn NEMA<br /> – Dạng ong: Step-wave<br /> – Thời gian lưu điện: Tối đa 12 phút cho 01 bộ máy tính màn hình 15”<br /> – Kích thước: (Rộng 80mm x Sâu 176.5mm x Cao 230mm)<br /> – Trọng lượng tịnh: 3.2 Kg</p>

Bộ lưu điện Santak 1000VA
Hết hàng

<p>- Dung lượng 1000VA</p> <p>&ndash; Thời gian chuyển trạng th&aacute;i hoạt động từ điện lưới sang chế độ lưu điện v&agrave; ngược lại tối đa 10ms.</p> <p>&ndash; Sử dụng c&ocirc;ng nghệ linh kiện d&aacute;n bề mặt (SMD) tạo n&ecirc;n sản phẩm SANTAK TG c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ gọn v&agrave; nhẹ.</p> <p>&ndash; Chức năng khởi động nguội khi kh&ocirc;ng c&oacute; điện lưới.</p> <p>&ndash; Vận h&agrave;nh đơn giản, dễ d&agrave;ng.</p> <p>&ndash; Bộ nạp điện an to&agrave;n gi&uacute;p k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ của ắc-qui.</p> <p>&ndash; Tuơng th&iacute;ch tốt với m&aacute;y ph&aacute;t điện</p>

Bộ lưu điện CyperPower 600VA
Hết hàng

<ul> <li>Tự động restart/ tự động chuyển đổi</li> <li>Tương th&iacute;ch với m&aacute;y ph&aacute;t điện</li> <li>C&ocirc;ng suất biểu kiến (VA) 600</li> </ul>

Bộ lưu điện CyperPower 1000VA
Hết hàng

<ul> <li>Tự động restart/ tự động chuyển đổi</li> <li>Tương th&iacute;ch với m&aacute;y ph&aacute;t điện</li> <li>C&ocirc;ng suất biểu kiến (VA) 1000</li> </ul>

Bộ lưu điện APC 650VA
940.000 ₫

<ul> <li>Thiết kế gọn g&agrave;ng, dễ d&agrave;ng di chuyển</li> <li>C&ocirc;ng suất cao 325W/650VA c&oacute; nhiều khe cắm</li> <li>Duy tr&igrave; nguồn điện cho c&aacute;c thiết bị khi c&oacute; sự cố</li> <li>Chẩn đo&aacute;n v&agrave; giải quyết sự cố về điện ho&agrave;n to&agrave;n tự động</li> <li>Quản l&yacute; thiết bị, th&ocirc;ng b&aacute;o t&igrave;nh trạng hoạt động</li> <li>Bảo vệ c&aacute;c thiết bị điện tử an to&agrave;n</li> <li>Thời gian sạc đầy năng lượng 4-6 giờ</li> </ul>