Bàn phím Rapoo MK2500 - phím có dây
130.000 ₫

<p>Bàn ph&iacute;m RAPOO N2500 được trang bị đầy đủ c&aacute;c ph&iacute;m nhấn cần thiết nhất, c&aacute;c ph&iacute;m c&oacute; trường ph&iacute;m ngắn tạo cảm gi&aacute;c thoải m&aacute;i v&agrave; giảm mỏi trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh g&otilde;.</p>

Bàn phím Logitech K120
155.000 ₫

<p><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">- Ph&iacute;m số ngang, dọc, c&aacute;c ph&iacute;m được thiết kế bo g&oacute;c gi&uacute;p thoải m&aacute;i khi g&otilde;, chuyển ph&iacute;m dễ d&agrave;ng, g&otilde; nhanh hơn</span></span></span></span></span></span><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">- Điều chỉnh được độ cao, thấp, nghi&ecirc;ng l&agrave;m bớt mỏi tay khi l&agrave;m việc l&acirc;u</span></span></span></span></span></span><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">- C&aacute;c k&yacute; tự được in đậm với m&agrave;u trắng s&aacute;ng rất dễ nh&igrave;n, dễ đọc</span></span></span></span></span></span><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">- Đặc biệt thiết kế chống tr&agrave;n, nếu v&ocirc; t&igrave;nh bị đổ nước v&agrave;o cũng kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng</span></span></span></span></span></span></p>

Bàn phím CoolerPlus FC122 - Phím cho văn phòng
120.000 ₫

<p>Thiết kế d&agrave;nh cho văn ph&ograve;ng. Nhựa chịu lực ABS cao cấp</p> <p>Độ bền ph&iacute;m: 10 triệu lượt nhấn.</p> <p>C&ocirc;ng nghệ Laser chống mờ chữ</p> <p>Kết nối: USB 2.0</p> <p>D&acirc;y Cable: 1.6m.</p> <p>Bảo h&agrave;nh: 12 th&aacute;ng (1 đổi 1).</p>

Bàn phím cơ DareU EK145 Blue switch
600.000 ₫

<p><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">B&agrave;n ph&iacute;m cơ DareU EK145 Blue switch</span></span></span></span></span></span><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Sử dụng switch &quot;D&quot; độc quyền</span></span></span></span></span></span><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Tuổi thọ 50 triệu lần bấm</span></span></span></span></span></span><span class="item " style="font-size:14px; margin-bottom:5px"><span style="box-sizing:border-box"><span style="display:block"><span style="color:#222222"><span style="font-family:Roboto, sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">LED 7 m&agrave;u chia theo v&ugrave;ng</span></span></span></span></span></span></p>

Bàn phím Dell KB216 Black
155.000 ₫

<p>B&agrave;n ph&iacute;m c&oacute; d&acirc;y Dell KB216 Black USB th&iacute;ch hợp d&ugrave;ng cho văn ph&ograve;ng.Kết nối: USB</p>

Bosston MK919 - Bàn phím cơ chuyên game Blue Switch
Hết hàng

<h1>Bàn Phím Cơ Bosston MK919 Rainbow Blue Switch (Đen)</h1> <ul> <li>Cơ quang học &ndash; Full size 104 ph&iacute;m</li> <li>Kết nối USB 2.0</li> <li>Tuổi thọ 50 triệu lần nhấn</li> <li>Led Rainbow nhiều chế độ</li> <li>Khả năng chống nước tốt v&agrave; k&ecirc; tay chống mỏi</li> <li>Điều chỉnh Mutilmedia th&ocirc;ng qua tổ hợp ph&iacute;m FN + F1-F12</li> <li>Switch c&oacute; thể th&aacute;o rời v&agrave; thay thế</li> </ul>

Bosston MK918 - Bàn phím cơ chuyên game Blue Switch
Hết hàng

<ul> <li>Cơ quang học &ndash; Full size 104 ph&iacute;m</li> <li>Kết nối USB 2.0</li> <li>Tuổi thọ 50 triệu lần nhấn</li> <li>Led RGB nhiều chế độ</li> <li>&ndash; Khả năng chống nước tốt</li> <li>&ndash; Điều chỉnh Mutilmedia th&ocirc;ng qua tổ hợp ph&iacute;m FN + F1-F12</li> <li>&ndash; Switch c&oacute; thể th&aacute;o rời v&agrave; thay thế</li> </ul>

Bosston MK916 - Bàn phím cơ chuyên game Blue Switch
Hết hàng

<ul> <li>Cơ quang học &ndash; Full size 104 ph&iacute;m</li> <li>Kết nối USB 2.0</li> <li>50 triệu lần nhấn (sử dụng trục cơ c&ocirc;ng nghệ mới nhất ciyaxian)</li> <li>Led Rainbow nhiều chế độ</li> <li>Khả năng chống nước tốt</li> <li>Sử dụng bảng mạch điện 2 mặt, hiệu suất ổn định hơn, chất lượng tốt hơn</li> <li>Switch c&oacute; thể th&aacute;o rời v&agrave; thay thế</li> </ul>