TP-Link TL-WN722N - USB thu sóng wifi
170.000 ₫

<h1>Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi&nbsp;Tốc độ cao 150Mbps</h1> <ul> <li>Tốc độ kh&ocirc;ng d&acirc;y l&ecirc;n tới 150Mbps mang lại trải nghiệm tốt nhất cho xem video hoặc gọi điện tr&ecirc;n internet</li> <li>M&atilde; h&oacute;a bảo mật kh&ocirc;ng d&acirc;y dễ d&agrave;ng chỉ với 1 n&uacute;t nhấn WPS</li> <li>Ăng ten 4dBi th&aacute;o rời được, tăng cường tối ưu độ&nbsp;mạnh t&iacute;n hiệu của bộ chuyển đổi USB</li> <li>Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X, Linux</li> </ul>