Tai Nghe VSP Sport Gaming VX3
Hết hàng

<p>Model: VX3</p> <p>Đầu cắm: USB+3.5MM 4PIN</p> <p>Nền tảng: Playstation 5 or Earlier / XBOX Seties X orEarlier / Nintendo Switch (lite)</p> <p>PC: Windows/ Mac / Linux Any device with 3.5mm CTIA Jack</p> <p>Micr&ocirc;: Đơn hướng</p> <p>Trở kh&aacute;ng: 32&Omega;&plusmn;15%</p> <p>Tần suất Hồi đ&aacute;p (tai nghe): 20Hz-20KHz</p> <p>Lọc tiếng ồn: 110&plusmn;3dB</p> <p>Tăng &acirc;m microphone: omni-directional control</p> <p>Tần suất Hồi đ&aacute;p: Microphone sensitivity -42&plusmn;3dB</p> <p>Độ nhạy: Microphone impedance 2.2K &Omega;</p> <p>D&acirc;y c&aacute;p: 2.0m &plusmn; 0.15</p> <p>Trọng lượng: 650g</p>

Tai Nghe VSP ESPORT GAMING VX2 USB+Jack 3.5
Hết hàng

<p>Model VX2</p> <p>Đầu cắm USB+3.5MM 4PIN</p> <p>Nền tảng</p> <p>Playstation 5 or Earlier / XBOX Seties X orEarlier / Nintendo Switch (lite)</p> <p>PC: Windows/ Mac / Linux Any device with 3.5mm CTIA Jack</p> <p>Micr&ocirc; Đơn hướng</p> <p>Trở kh&aacute;ng 32&Omega;&plusmn;15%</p> <p>Tần suất Hồi đ&aacute;p (tai nghe) 20Hz-20KHz</p> <p>Lọc tiếng ồn 110&plusmn;3dB</p> <p>Tăng &acirc;m microphone omni-directional control</p> <p>Tần suất Hồi đ&aacute;p Microphone sensitivity -42&plusmn;3dB</p> <p>Độ nhạy Microphone impedance 2.2K &Omega;</p> <p>D&acirc;y c&aacute;p 2.0m &plusmn; 0.15</p> <p>Trọng lượng 650g</p>

Tai nghe VSP ESPORT GAMING VX1 7.1
Hết hàng

<ul> <li>VITUAL 7.1 SURROUND SOUND</li> <li>CHIPSET: GENERAL PLUS</li> <li>NỀN TẢNG: PC/MAC/THIẾT BỊ DI ĐỘNG/PLAYSTATION® 4/MÁY CHƠI GAME NINTENDO SWITCH</li> <li>TRỞ KHÁNG: 32Ω+/-15%</li> <li>LỌC TIẾNG ỒN: NOISE CANCELLATION</li> <li>TĂNG ÂM MICROPHONE: YES</li> <li>TẦN SUẤT HỒI ĐÁP: 110+/- 3DB</li> <li>ĐỘ NHẠY CẢM: 42 DB ± 3 DB</li> </ul>

Tai nghe có LED Bamba B4
Hết hàng

<p>Tai nghe BAMBA B4&nbsp;chuy&ecirc;n d&agrave;nh cho game, &acirc;m thanh to r&otilde; r&agrave;ng, thiết kế chắc chắn, đ&egrave;n Led cực đẹp với gi&aacute; th&agrave;nh phải chăng, được đ&aacute;nh gi&aacute; ph&ugrave; hợp với mọi game thủ</p>

Tai nghe có LED Bamba B3
Hết hàng

<p>Tai nghe BAMBA B3 chuyên dành cho game, âm thanh to rõ ràng, thiết kế chắc chắn, đèn Led cực đẹp với giá thành phải chăng, được đánh giá phù hợp với mọi game thủ</p>

Tai nghe có LED Bamba B2
Hết hàng

<p>Tai nghe BAMBA B2 led RGB chuyên dành cho game, âm thanh to rõ ràng, thiết kế chắc chắn, đèn Led RGB cực đẹp với giá thành phải chăng, được đánh giá phù hợp với mọi game thủ</p>

Tai nghe có LED Bamba B1
Hết hàng

<table width="876"> <tbody> <tr> <td width="876">Led đơn sắc</td> </tr> <tr> <td>Loa: &phi;50mm</td> </tr> <tr> <td>Độ nhạy: Trở kh&aacute;ng 120dB: 32&Omega;</td> </tr> <tr> <td>Đ&aacute;p ứng tần số: 20Hz-20.000Hz</td> </tr> <tr> <td>C&aacute;p: 2,4m&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>Cắm: 3,5 + USB</td> </tr> <tr> <td>Đ&aacute;p ứng tần số: 75-16.000Hz</td> </tr> <tr> <td>Độ nhạy: -42dB &plusmn; 2dB</td> </tr> <tr> <td>Trở kh&aacute;ng: &le;2,2k</td> </tr> <tr> <td width="876">&Acirc;m thanh bass; treble cực đỉnh chuy&ecirc;n game, nhạc, phim</td> </tr> <tr> <td width="876">Rắc cắm phone 3.5mm, rắc usb cấp nguồn s&aacute;ng đ&egrave;n led trong phone.</td> </tr> <tr> <td width="876">Sử dụng với tất cả c&aacute;c m&aacute;y t&iacute;nh, laptop. điện thoại. tivi; mp3...</td> </tr> <tr> <td width="876">Thiết kế chắc chắn. độ bền cao</td> </tr> <tr> <td width="876">Miếng bọc bao phủ loa phone cao cấp</td> </tr> <tr> <td width="876">- Giảm 80% độ ồn b&ecirc;n ngo&agrave;i</td> </tr> <tr> <td width="876">- Tai nghe chuy&ecirc;n game</td> </tr> <tr> <td width="876">- &Acirc;m thanh chất lượng cao</td> </tr> <tr> <td width="876">- Rắc cắm phone 3.5mm, rắc usb cấp nguồn s&aacute;ng đ&egrave;n led trong phone.</td> </tr> </tbody> </table>