Webcam Rapoo C200 HD 720p
Giá: Liên hệ

<ul> <li>Tối ưu h&oacute;a để ph&aacute;t v&agrave; ghi lại</li> <li>Độ ph&acirc;n giải HD 720P</li> <li>Tự động điều chỉnh dưới &aacute;nh s&aacute;ng thấp</li> <li>Ghi lại &acirc;m thanh nổi từ dưới mọi g&oacute;c độ</li> </ul>

Webcam Logitech C925e FullHD
2.550.000 ₫

<p>Gọi video calling Up to 1080p at 30fps (up to 1920 x 1080 pixels)<br /> Hỗ trợ 720p<br /> Lấy n&eacute;t tự động<br /> Mic dual t&iacute;ch hợp<br /> Tự chỉnh s&aacute;ng</p>

Webcam Logitech HD Webcam C922
Hết hàng

<p>Full HD 1080p / 720p ở 60 khung h&igrave;nh / gi&acirc;y sắc n&eacute;t, video mượt m&agrave; với độ n&eacute;n H.264.<br /> Tự động điều chỉnh &aacute;nh s&aacute;ng yếu Ph&aacute;t trực tiếp video r&otilde; r&agrave;ng ngay cả trong &aacute;nh s&aacute;ng mờ.<br /> Ch&acirc;n m&aacute;y Ch&acirc;n m&aacute;y t&iacute;nh bảng c&oacute; thể điều chỉnh ho&agrave;n to&agrave;n với gi&aacute; đỡ xoay. K&eacute;o d&agrave;i đến 18,5cm.<br /> Loại ti&ecirc;u cự: lấy n&eacute;t tự động<br /> Phạm vi quan s&aacute;t: 78&deg;</p>

Webcam RAPOO C260 FullHD 1080P
620.000 ₫

<ul id="js-tskt-item"> <li>G&oacute;c nh&igrave;n 80 độ</li> <li>Độ ph&acirc;n giải FHD 1080P / HD 720P</li> <li>Hiệu chỉnh &aacute;nh s&aacute;ng tự động</li> <li>T&iacute;ch hợp Micro k&eacute;p khử tiếng ồn</li> <li>Kết nối USB 2.0</li> </ul>

Box Chuyển SSD M2 Sata Sang Ổ Cứng Di Động SSK SHE-C320
270.000 ₫

<h1>Box Chuyển SSD M2 Sata Sang Ổ Cứng Di Động SSK SHE-C320 Chuẩn 3.0 Hỗ Trợ Đến 5Gbps - H&agrave;ng Nhập Khẩu</h1> <p>Box SSD rời d&agrave;nh cho ổ cứng M.2<br /> Ng&otilde; v&agrave;o: TypeC<br /> Ng&otilde; ra: USB 3.0<br /> Hỗ trợ tối đa l&ecirc;n đến: 5Gbps<br /> D&acirc;y c&aacute;p d&agrave;i: 60 cm<br /> Gắn v&ugrave;a c&aacute;c loại SSD: M.2 (SATA) 2242, 2260, 2280</p>

Tai nghe có LED Bamba B4
Hết hàng

<p>Tai nghe BAMBA B4&nbsp;chuy&ecirc;n d&agrave;nh cho game, &acirc;m thanh to r&otilde; r&agrave;ng, thiết kế chắc chắn, đ&egrave;n Led cực đẹp với gi&aacute; th&agrave;nh phải chăng, được đ&aacute;nh gi&aacute; ph&ugrave; hợp với mọi game thủ</p>

Tai nghe có LED Bamba B3
Hết hàng

<p>Tai nghe BAMBA B3 chuyên dành cho game, âm thanh to rõ ràng, thiết kế chắc chắn, đèn Led cực đẹp với giá thành phải chăng, được đánh giá phù hợp với mọi game thủ</p>

Tai nghe có LED Bamba B2
Hết hàng

<p>Tai nghe BAMBA B2 led RGB chuyên dành cho game, âm thanh to rõ ràng, thiết kế chắc chắn, đèn Led RGB cực đẹp với giá thành phải chăng, được đánh giá phù hợp với mọi game thủ</p>

Webcam Logitech C615
1.550.000 ₫

<p>Ghi h&igrave;nh Full HD 1080<br /> Gọi điện thoại c&oacute; h&igrave;nh ảnh HD 720p<br /> Tự động lấy n&eacute;t<br /> Chỉ cần 1 c&uacute; click chuột c&oacute; thể ngay lập tức up h&igrave;nh ( Full HD 1080) của bạn l&ecirc;n facebook,Twitter, hoăc Youtube..<br /> Dễ d&agrave;ng bỏ v&agrave;o t&uacute;i laptop mang đi mang lại v&igrave; nhỏ v&agrave; mỏng.<br /> Thiết kế để c&oacute; thể sử dụng được với ch&acirc;n của m&aacute;y ảnh, dễ d&agrave;ng xoay được 360 độ.<br /> Chụp ảnh ở độ ph&acirc;n giải 8mega pixel ( với phần mềm logitech k&egrave;m theo)<br /> Nhiều hiệu ứng h&igrave;nh ảnh đi theo với phần mềm của logitech</p>

Webcam Logitech C270HD
Giá: Liên hệ

<p>Gọi video HD : 1280x720 pixel<br /> Quay video : 1280x720 pixel<br /> Ảnh : 3 megapixel<br /> Kết nối : USB 2.0<br /> Micro : c&oacute;<br /> Hổ trợ HĐH : Window 7/ 8/ 10, Mac OS 10.10 trở l&ecirc;n</p>

Webcam thân cao 1080
Hết hàng

<p>Webcam c&oacute; độ ph&acirc;n giải cao h&igrave;nh ảnh sắc n&eacute;t</p> <p>Th&acirc;n cao dễ d&agrave;ng điều chỉnh vị tr&iacute;</p> <p>Hỗ trợ MIC</p>

Webcam VCAM 720
Hết hàng

<p>&nbsp;</p> <p>&bull; Webcam cho m&aacute;y t&iacute;nh</p> <p>&bull; Gọi điện với chất lượng HD - FullHD</p> <p>&bull; Micro t&iacute;ch hợp c&oacute; t&iacute;nh năng giảm tiếng ồn</p> <p>&bull; C&oacute; đ&egrave;n LED v&agrave; điều chỉnh &aacute;nh s&aacute;ng ph&ugrave; hợp</p> <p>&bull; Ảnh chụp mượt m&agrave; hơn, sắc n&eacute;t hơn, phong ph&uacute; hơn, r&otilde; r&agrave;ng hơn&nbsp;</p> <p>&bull; Hoạt động hầu hết tất cả c&aacute;c ứng dụng Gọi v&agrave; nhắn tin tức thời phổ biến hiện nay</p> <p>&bull; Tự nhận kh&ocirc;ng cần c&agrave;i đặt</p> <p>&bull; Hỗ trợ hầu hết c&aacute;c hệ điều h&agrave;nh windows</p>