APTEK L300 - Router wifi 4G
1.500.000 ₫

<p><a href="http://vitinhkinhluan.com/products/aptek-l300-router-wifi-4g"><strong>4G Wi-Fi Router&nbsp;</strong></a><strong><a href="http://vitinhkinhluan.com/products/aptek-l300-router-wifi-4g">APTEK L300</a>&nbsp;băng th&ocirc;ng rộng với khe cắm thẻ SIM 4G/LTE, th&iacute;ch hợp triển khai internet tr&ecirc;n xe kh&aacute;ch, hội chợ triễn l&atilde;m...</strong></p> <ul> <li>Modem t&iacute;ch hợp t&iacute;nh năng LTE, với khe sim th&iacute;ch hợp với tất cả c&aacute;c nh&agrave; mạng.</li> <li>1 cổng Fast&nbsp;Ethernet WAN, RJ-45.</li> <li>4 cổng Fast Ethernet LAN, RJ45.</li> <li>2 antena ph&aacute;t wi-fi&nbsp;đa hướng,&nbsp;băng tần 2.4GHz chuẩn 802.11n với tốc độ&nbsp;300Mbps.</li> <li>2 antena LTE đa hướng c&oacute; thể th&aacute;o rời.</li> <li>VPN PPTP LAN - to- LAN đến site trung t&acirc;m&nbsp;(1 k&ecirc;nh, băng th&ocirc;ng 10~20Mbps).</li> <li>Giới hạn băng th&ocirc;ng mạng Wifi kh&aacute;ch.</li> <li>Chức năng giới hạn số lượng kết nối bảo vệ router kh&ocirc;ng bị treo.</li> <li>Lập lịch tắt / mở WIFI,&nbsp;Lập lịch tự động Reboot.</li> <li>Thiết kế nhỏ gọn, vỏ th&eacute;p chắn chắn, chịu được nhiệt độ cao v&agrave; m&ocirc;i trường khắc nghiệt.</li> </ul>