Bộ lưu điện Santak 500VA
970.000 ₫

<p>&ndash; C&ocirc;ng suất: 500VA / 300W<br /> &ndash; Nguồn v&agrave;o: + Điện &aacute;p 220VAC (165 &ndash; 265VAC)<br /> &ndash; Tần số 50Hz (43 &ndash; 57Hz)<br /> &ndash; Kết nối lấy điện ng&otilde; v&agrave;o: D&acirc;y điện c&oacute; ph&iacute;ch cắm chuẩn NEMA<br /> &ndash; Nguồn ra: + Điện &aacute;p 220V +/- 10% (chế độ acquy)<br /> &ndash; Tần số 50Hz +/- 1Hz (chế độ acquy)<br /> &ndash; Lấy điện ng&otilde; ra: 2 ổ chuẩn NEMA<br /> &ndash; Dạng ong: Step-wave<br /> &ndash; Thời gian lưu điện: Tối đa 12 ph&uacute;t cho 01 bộ&nbsp;m&aacute;y t&iacute;nh&nbsp;m&agrave;n h&igrave;nh 15&rdquo;<br /> &ndash; K&iacute;ch thước: (Rộng 80mm x S&acirc;u 176.5mm x Cao 230mm)<br /> &ndash; Trọng lượng tịnh: 3.2 Kg</p>

Bộ lưu điện Santak 1000VA
Hết hàng

<p>- Dung lượng 1000VA</p> <p>&ndash; Thời gian chuyển trạng th&aacute;i hoạt động từ điện lưới sang chế độ lưu điện v&agrave; ngược lại tối đa 10ms.</p> <p>&ndash; Sử dụng c&ocirc;ng nghệ linh kiện d&aacute;n bề mặt (SMD) tạo n&ecirc;n sản phẩm SANTAK TG c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ gọn v&agrave; nhẹ.</p> <p>&ndash; Chức năng khởi động nguội khi kh&ocirc;ng c&oacute; điện lưới.</p> <p>&ndash; Vận h&agrave;nh đơn giản, dễ d&agrave;ng.</p> <p>&ndash; Bộ nạp điện an to&agrave;n gi&uacute;p k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ của ắc-qui.</p> <p>&ndash; Tuơng th&iacute;ch tốt với m&aacute;y ph&aacute;t điện</p>

Bộ lưu điện CyperPower 600VA
750.000 ₫

<ul> <li>Tự động restart/ tự động chuyển đổi</li> <li>Tương th&iacute;ch với m&aacute;y ph&aacute;t điện</li> <li>C&ocirc;ng suất biểu kiến (VA) 600</li> </ul>

Bộ lưu điện CyperPower 1000VA
Hết hàng

<ul> <li>Tự động restart/ tự động chuyển đổi</li> <li>Tương th&iacute;ch với m&aacute;y ph&aacute;t điện</li> <li>C&ocirc;ng suất biểu kiến (VA) 1000</li> </ul>

Bộ lưu điện APC 650VA
Hết hàng

<ul> <li>Thiết kế gọn gàng, dễ dàng di chuyển</li> <li>Công suất cao 325W/650VA có nhiều khe cắm</li> <li>Duy trì nguồn điện cho các thiết bị khi có sự cố</li> <li>Chẩn đoán và giải quyết sự cố về điện hoàn toàn tự động</li> <li>Quản lý thiết bị, thông báo tình trạng hoạt động</li> <li>Bảo vệ các thiết bị điện tử an toàn</li> <li>Thời gian sạc đầy năng lượng 4-6 giờ</li> </ul>